The Ramallah Club Network

Samah Hijawi en Reem Shilleh nemen Ramallah Clubs Network (vanuit de Palestijnse diaspora in de Verenigde Staten), als beginpunt van een reflectie op de kenmerken en complexiteiten van de Palestijnse diaspora en diens uitingen. Ze onderzoeken de ervaringen van het leven in diaspora en ballingschap en hoe die de verhouding tot het thuisland hertekenen. Leden van de diaspora-gemeenschappen zoeken onderling regelmatig contact via gemeenschapscentra, festivals en evenementen om hun culturele gebruiken te kunnen blijven beoefenen en om een gevoel van verbondenheid in de gemeenschap in stand te houden. Welke ontastbare elementen kenmerken deze ontmoetingen, voorbij het delen van eten, dansen en gesprekken? Wat zijn de andere vormen en middelen die gebruikt worden om de ingewikkelde relatie tussen het hier en het daar te begrijpen? Hoe hebben ze, in het licht van de Palestijnse koloniale realiteit, op een directe en indirecte manier bijgedragen aan vormen van verzet, aan nieuwe verhalen en aan herdenkingsdaden?  

In een gesprekkenreeks elke donderdag van de maand oktober, online uitgezonden op Radio Al Hara, gaan Hijawi en Shilleh in dialoog met collega’s, kunstenaars.essen, cineasten, sociale activisten en vrienden uit alle windstreken, wiens werk beïnvloed wordt door hun ervaringen in de diaspora en ballingschap maar ook door hun verlangen om zich opnieuw verbonden te voelen.  

Elke vrijdag in de maand oktober ontmoeten we elkaar in Lagrange Points, Brussel voor een luister-en reflectiesessie.

Aflevering 1

01.10 Gasten: Dries Douibi en Daniel Blanga Gubbay
Taal: Engels

Om de reeks podcasts van The Ramallah Club Network te starten, praten Samah Hijawi en Reem Shilleh met de artistiek leiders van het Kunstenfestivaldesarts, Dries Douibi en Daniel Blanga Gubbay, over het concept van The Diasporic Schools en hun eigen afkomst.

Aflevering 2

08.10 Gast: Michel Khleifi
Taal: Arabic

In de tweede aflevering van The Ramallah Club Network gaan Samah Hijawi en Reem Shilleh in gesprek met de filmmaker Michel Khleifi over het geheugen, collectief en persoonlijk, en zijn relatie tot waar we ons geografisch bevinden. Dit gesprek zoomt eveneens in op zijn cinematografisch werk, meer specifiek op zijn film Maaloul Celebrates Its Destruction uit 1985.

Aflevering 3

15.10 Gast: Michel Khleifi
Taal: Engels

In de derde aflevering van The Ramallah Club Network gaan Samah Hijawi en Reem Shilleh in gesprek met de kunstenares Basma Alsharif en samen hebben ze het over hun vroegste herinneringen en hoe verschuivende locaties hun aanroeping beïnvloeden; over afstand en beeld, en over Basma Alsharif's video- en schrijfwerk, Gaza, metaforen en nog veel meer. 

Tijdens deze aflevering zal Basma Alsharifs ongelooflijk unieke We Began By Measuring Distance (2009) van 15 tot 18 oktober online gestreamd worden.

Aflevering 4

22.10 Gasten: Rasha Salti en Kristine Khouri
Taal: Engels

In het vierde gesprek van de The Ramallah Club Network onderhouden Reem Shilleh en Samah Hijawi zich met Rasha Salti en Kristine Khouri over de complexe relatie tussen de diaspora en solidaire netwerken die zich in de jaren ’70 rond, door en buiten de Palestijnse vrijheidsstrijd ontwikkelden. Rasha en Kristine zijn curatoren van de documentaire en archieftentoonstelling Past Disquiet die herhaaldelijk te zien was en die gebaseerd is op hun diepgaand onderzoek van de kunsten en de tentoonstellingsopbouw die zich ook buiten de canon ontwikkelden in de jaren ’60 en ’70.  Voorbeelden hiervan zijn de International Art Exhibition for Palestine uit 1978, een aantal museums in ballingschap, waaronder de Chileense en de Zuid-Afrikaanse.

Aflevering 5

29.10 Gast: Dr. Kathy Zarur
Taal: Engels

In de laatste conversatie van The Ramallah Club Network, gaan Reem Shilleh en Samah Hijawi in gesprek met Dr. Kathy Zarur, curatrice en pedagoge, gevestigd in San Francisco. Zij onderzoekt concepten die verbonden zijn met plaats en landschap, beide als artistiek genre en als levenservaring van gemeenschappen in diaspora. De tentoonstellingen Where is Here en Betweenscapes die Zarur co-cureerde dienen als uitgangspunt voor het gesprek dat reflecteert op nuances tussen de omstandigheden van het leven in diaspora en ballingschap en hoe deze de ervaringen het weg zijn van het thuisland bepalen. Ze hebben het daarnaast over het sociale weefsel van de Verenigde Staten en de parallelle ervaringen tussen die van de autochtone bevolking en die van diaspora gemeenschappen. De caleidoscopische identiteiten van deze gemeenschappen maken hun relatie tot plaatsgebondenheid complexer.

Presentatie: Kunstenfestivaldesarts-Radio Al-Hara-Lagrange Points

Een project door: Samah Hijawi en Reem Shilleh

Een opdracht en een coproductie van het Kunstenfestivaldesarts in het kader van The Diasporic Schools Uitvoerend productie: Kunstenwerkplaats

Back to top

Samah Hijawi is kunstenares en doctoraatsstudent in de kunsten aan de Vrije Universiteit Brussel en de Koninklijke Academie Van Schone Kunsten van Brussel. In haar multimediale werken, die onder andere te zien waren in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Museum M, de Hayward Gallery, Bozar, Beursschouwburg, Bureau Europa, MoMa, Apex Art en Darat al Funun, onderzoekt Hijawi de esthetiek van de representatie in kunstwerken die verwijzen naar de geschiedenis van Palestina. Samen met Ola El-Khalidi en Diala Khasawneh richtte ze de Makan Art Space (2003-2016) op, een onafhankelijk ruimte voor hedendaagse kunst in Amman. Samen met Shuruq Harb en Toleen Touq co-cureerde ze het platform The River has Two Banks (2012-2017), opgezet om de groeiende afstand tussen Jordanië en Palestina onder de aandacht te brengen.

Reem Shilleh is onderzoekster, curatrice, redactrice en schrijfster. Ze woont en werkt in Brussel en Ramallah. Shillehs werk is gebaseerd op een diepgravend onderzoek naar militante en revolutionaire beeldpraktijken in Palestina, de Palestijnse diaspora en haar solidariteitsnetwerk. Enkele van Shillehs recente projecten zijn het gecureerde filmprogramma The Space Between: The Invocation (MMAG Foundation, Amman, 2019), de onderzoekstentoonstellingenreeks Desires into Fossils: Monuments Without a State (Khalil Sakakini Cultural Center, Ramallah, 2017) en de in opdracht van de A.M. Qattan Foundation gecureerde filmcollage Perpetual Recurrences (Qalandiya International, Ramallah, 2016). Shilleh is mede-oprichtster van Subversive Film, een collectief van curatoren en onderzoekers dat sinds 2011 een nieuw licht wil werpen op historische werken gelinkt aan Palestina en de regio. Daarnaast ondersteunt het de conservering van film en bestudeert het archiefpraktijken, de effecten ervan op de verbeelding en de resonanties die ze kunnen veroorzaken. Reem Shilleh maakt deel uit van het BAK Fellowship-programma (2019-2020).

Back to top