The House of Sorrow

    27/05  | 22:00 - 23:20
    28/05  | 22:00 - 23:20
    29/05  | 22:00 - 23:20
    30/05  | 20:00 - 21:20
    30/05  | 22:00 - 23:20

€16 / €13
1h20
Korean, English → NL, FR

Men zou de mythe van ‘El Dorado’, waar tijdens een ritueel gouden voorwerpen in een rivier worden gegooid, ook kunnen lezen als het terugsturen van materie naar zijn oorsprong. Het goud, gewonnen uit de natuur, werd eerst tot sculpturen gebeeldhouwd om dan vervolgens terug te geven aan de natuur. Als wat moet worden teruggegeven echter een gedachte is, hoe kan een gedachte dan teruggebracht worden tot zijn oorsprong? Tijdens een reis in Colombia ontmoette kunstenaar Jisun Kim toevallig een man genaamd Min. Deze man overhandigde haar een USB-stick die verschillende games bevat. De videogames werden ontwikkeld door Min zelf. Elk van deze games zou als een boek gelezen kunnen worden, waarin men in de gedachten en herinneringen van Min kan verdwalen. Maar waarom wou Min zijn verhalen vertellen in videogames die telkens opnieuw ervaren en geherinterpreteerd kunnen worden? Jisun Kim nodigt een professionele gamer uit om samen met haar de verhalen en gedachten van Min volledig uit te pluizen. Samen cohabiteren ze in de virtuele sculptuur The House of Sorrow en nodigen ze het publiek uit om met hun mee in Min’s wereld te duiken.

Vanwege de SARS-CoV-2 crisis werden wij genoodzaakt dit project te annuleren

Presentatie: Kunstenfestivaldesarts-KANAL – Centre Pompidou

Concept en regie: Jisun Kim
Regie assistente: Yoonzee Kang
Dramaturgie: Jisun Kim, Gukhee Kim
Technische leiding: Jimmy Kim
Game development: Doohyun Park, Gigang Moon
Illustratie: Chaewon Oh
Vertaling: Yoonzin Kang

Coproductie: Kunstenfestivaldesarts

Met de steun van: Ministry of Culture, Sports and Tourism; Seoul Metropolitan Government;
Seoul Foundation for Arts and Culture

Voorstelling in Brussel met de steun van het Koreaans Cultureel Centrum van
Brussel

Back to top

Kunnen we ons systeem fundamenteel herdenken? Deze vraag staat centraal in het werk van Jisun Kim. In de eerdere versie van traceerde Kim de veranderingen in de gewaarwordingen waarmee we de wereld waarnemen, met name door online games en reiservaringen in de echte wereld naast elkaar te plaatsen vanuit het perspectief van de salonantropologie. En ze creëerde een uitgewerkte versie van , waarbij ze op zoek gaat naar een uitweg uit dit systeem om zich de wereld daarbuiten voor te stellen. In het verlengde van dit traject stelde 'outsourcing' centraal als de belangrijkste motor van ons systeem en beschouwde Kunstmatige Intelligentie als haar ultieme product. Deze nabootsing van onze intelligentie werd gepresenteerd als een spiegel om fundamentele, maar prangende vragen over onszelf en de huidige samenleving uit te lokken.

Back to top