Talks

    04/09  | 17:00
    05/09  | 17:00
    06/09  | 17:00
    07/09  | 17:00
    08/09  | 17:00

Gratis
Reservatie verplicht

In het licht van de vele protesten voor sociale rechtvaardigheid, en de sociodemografische ongelijkheden en ecologische gevaren die door de pandemie verder aan de oppervlakte werden gebracht, organiseren we tijdens Every Inside Has An Outside een sociaal-politiek publiek programma dat reflecteert op de staat van de wereld. De discursieve momenten willen meer zijn dan het traditionele kunstenaarsgesprek. Vijf namiddagen lang zullen we met een rijke waaier aan gasten globaal en lokaal relevante topics uitspitten. We maken daarbij gebruik van verschillende discursieve formats: van theoretische lezingen tot geopolitieke discussies en gesprekken die stilstaan bij het sociopolitieke engagement van enkele projecten uit het artistieke programma. Een terugkerend thema is ecologie, bijvoorbeeld in de nieuwe samenwerking tussen Anne Teresa De Keersmaeker en Radouan Miriziga die op het festival in première gaat, maar ook in Tuan Andrew Nguyens kortfilm My Ailing Beliefs Can Cure Your Wretched Desires, en in het onderzoek van filosoof Emanuele Coccia. Een discussie, geworteld in Wang Bings installatie Scenes: Glimpses From a Lockdown, zal het hebben over de relaties tussen gemeenschappen die in verschillende continenten wonen en de neokoloniale dynamiek. Er is ook ruimte voor een moment van introspectie waarbij we dieper ingaan op de shift en nieuwe coalities binnen de lokale, geïnstitutionaliseerde cultuursector en de manier waarop de verschillende spelers in het veld zichzelf positioneren binnen de huidige socio-politieke bewegingen. Every Inside Has an Outside wordt zo een reflectie op wat we van het verleden en het heden kunnen leren, met het oog op nieuwe paradigma’s voor de toekomst.

Ola Hassanain, Space as a Discourse

04.09, 17:00
Met: Ola Hassanain
Moderator: Menna Agha
Engels

Het werk van Ola Hassanain, geboren in Khartoem en wonende in Utrecht, onderzoekt de ervaringen van vrouwen met betrekking tot gender en de openbare ruimte in de Soedanese hoofdstad Khartoem. In de afgelopen jaren ontwikkelde ze het idee van "de ruimte als discours", en de manier waarop het begrip ruimte politieke en milieuvraagstukken omvat. Ter gelegenheid van Every Inside Has An Outside geeft ze een openingslezing over hoe buiten een concept is dat geen permanente ruimte is, maar alleen wordt bepaald door politieke gebeurtenissen en momenten, zoals bijvoorbeeld de pandemie. Daarbij verdiept ze zich in de begrippen bezit en eigendom als uitsluitingskaders, alsook in de politiek van de staatsterreur, waarbij het idee van orde gekoppeld wordt aan de vestiging van een buiten. De lezing wordt gevolgd door een gesprek met het publiek en architect en onderzoeker in de sociale wetenschappen Menna Agha.

Anne Teresa De Keersmaeker & Radouan Mriziga

05.09, 17:00
Met: Anne Teresa De Keersmaeker & Radouan Mriziga
Moderator: Guy Gypens
Zie ook: 3ird5 @ w9rk
Engels

Ter gelegenheid van de première van hun nieuwe creatie voor het Kunstenfestivaldesarts houden kunstenaars Anne Teresa De Keersmaeker en Radouan Mriziga een gesprek over choreografie, geometrie, ecologie en het onderzoek dat hen tot de creatie van Bird5 @ W9rk heeft geleid.

Wang Bing

06.09, 17:00
Met: Wang Bing
Moderator: Adeola Naomi Aderemi
Zie ook: Scenes: Glimpses From a Lockdown
Mandarijn & Engels

Ter gelegenheid van de première van zijn voorstelling Scene: Glimpses of a Lockdown, houden Wang Bing en de Nigeriaans-Griekse onderzoeker en activist Adeola Naomi Aderemi een gesprek over de twee elementen van de globalisering die in het recente werk van Wang Bing naar voor worden gebracht, en de nauwe band tussen beide. Enerzijds de economische neokolonisatie van West-Afrika door China, en anderzijds de aanwezigheid van West-Afrikaanse arbeiders in textieldistricten in China, een aanwezigheid die meer zichtbaarheid kreeg door de gewelddadige mechanismen van uitsluiting die zich bij het uitbreken van de pandemie manifesteerden. Met onder meer thema's als geopolitiek, hedendaags extractivisme, de rol van de documentaire als vorm van kennis, en een reflectie op Wang Bings gebruik van beelden, biedt dit gesprek een zeldzame blik op de complexiteit van een van de meest bekende Chinese kunstenaars van vandaag.

Rachida Aziz, Headquarters of The Mouvement

07.09, 17:00
Met: Rachida Aziz
Moderator: Khaled Shehab
Engels

Schrijver, kunstenaar en activist Rachida Aziz staat stil bij Every Inside has an Outside in relatie tot gemeenschapsruimtes. Zij zal delen hoe de noodtoestand tijdens de pandemie de opmaat is voor de manier waarop een stervend kapitalisme zal omgaan met het tijdperk van de ramp en hoe de recente golven van opstand voor sociale rechtvaardigheid hebben aangetoond dat wereldwijde solidariteit en lokale gemeenschap de enige duurzame en dringende manier zijn om vooruitgang te boeken. Het idee dat deze pandemie een portaal is - zoals Arundhati Roy schreef - heeft vorm gegeven aan de vorming van The Mouvement, dat onlangs fysieke ruimtes heeft geopend onder het label van Headquarters of The Mouvement. Het gesprek zal de basis vormen voor een discussie over de behoefte aan gemeenschapsruimtes, zowel gemengde als niet-gemengde, als een verfijnde manier om het binnen-buiten-paradigma te verschuiven: gebruikmakend van gemeenschapsdenken en genezing van binnenuit om radicale veranderingen door te voeren en de ruimte buiten in te nemen.

Emanuele Coccia, Malcom Ferdinand

08.09, 17:00
Met: Emanuele Coccia, Malcom Ferdinand
Moderator : Ruth Paluku-Atoka
Frans

Op de laatste dag van Every Inside Has an Outside nodigt het festival twee theoretici uit voor twee lezingen over de relatie tussen ecologie en het heden, in een open dialoog met het publiek. Op basis van zijn recente boeken (La Vie des Plantes en Métamorphoses) presenteert Emanuele Coccia een lezing die speciaal voor het festival werd bedacht en waarin hij stelt dat alle soorten – mensen, dieren, planten, bacteriën, virussen en mineralen – met elkaar verbonden zijn door de metamorfose als een fenomeen dat het mogelijk maakt om hetzelfde leven te laten voortbestaan in verschillende lichamen. Malcom Ferdinand vertrekt voor zijn presentatie vanuit zijn boek Une écologie décoloniale – Penser l'écologie depuis le monde caribéen, dat de aanspraak van het milieubewustzijn op universaliteit ontkracht en de door de moderniteit verhulde fundamenten van kolonialisme, patriarchalisme en slavernij onthult, en daarmee ook de verbanden tussen sociale rechtvaardigheid en ecologische kwesties blootlegt.  

Dit is de eerste dialoog tussen de twee denkers, opgezet in weerklank met een van de projecten van het festival, Tuan Andrew Nguyens kortfilm My Ailing Beliefs Can Cure Your Wretched Desires, die de dynamiek tussen de mens en de andere levende organismen in de natuur en de kolonisatie verkent.

Adeola Naomi Aderemi is een meertalige, multilokale en multidisciplinaire kunstenaar, onderzoeker, activist en genezer. Ze behaalde haar Master of Science in Public Health aan de Birmingham City University. Haar masterscriptie richtte zich op de sociaaleconomische impact van geweld tegen vrouwen in Sub-Saharisch Afrika. Dit alles combineerde ze met haar werk als curator, yogatherapeut en hoofdredacteur van Distinguished Diva. Zij werkt momenteel aan het vergroten van het bewustzijn bij het grote publiek over kwesties als mensenhandel, gendergelijkheid, de gezondheidszorg voor vrouwen en de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen van Afrikaanse afkomst in de wereldwijde media. Haar werk in verschillende media is te zien geweest in publicaties als Women Under Siege, New York Times, Ms. Magazine, New Museum New York, Forbes, e-flux, Elle en Vogue.

Rachida Aziz is een community-builder, kledingontwerper, auteur, activist en curator. Ze reflecteert en ageert onophoudelijk rond de verstrengeling van strijd en strategieën en analyseert hoe deze het proces van gemeenschapsvorming beïnvloeden door middel van verschillende artistieke projecten en formats. Rachida is de bedenker van AZIRA, een Brusselse kledinglijn die ontworpen is om gendernormen te verstoren en islamofobie te bestrijden. Ze cureert de artistieke ruimte die opereert op het kruispunt van lokale organisaties, kunstenaars en activisten die verbonden zijn met wereldwijde strijdthema's. Ze is auteur van Niemand zal hier slapen vannacht uit 2018 en schreeh talloze andere werken.

Khaled Shehab is een in Brussel gevestigde onderzoeker en activist. Hij is afgestudeerd in Business Administration aan de Islamitische Universiteit van Gaza en heeft een Master in Politieke Wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles. Khaked Shehab is momenteel communicatiemanager bij Lagrange Points Brussels, een culturele organisatie die zich richt op Arabische cultuur en literatuur, waar hij ook publieke evenementen zoals Café Palestina heeft georganiseerd. Zijn ervaring als grassroots organisator bij Le Space leidde hem recht in het hart van de lokale beweging.

Back to top