Talk: Guy Wouété

    15/05  | 21:30

EN

Moderator: Eric Cyuzuzo

Na zijn sit-in-performance die het Beursplein zal inpalmen op vrijdag 15 mei van 13 uur tot 21 uur, gaat Guy Woueté in gesprek met de socioculturele activist voor de zwarte zaak Eric Cyuzuzo, en dit in de Beursschouwburg waar Guy op dat moment ook tentoonstelt met zijn project Wie Is Wie (van 3 april tot 30 mei 2020). En quête des marges fluctuantes draait rond de dynamiek van uitbuiting en hard labeur in een kapitalistische samenleving die in hoofdzaak gericht is op groei, rentabiliteit en optimalisering, terwijl Wie Is Wie ingaat op het belang van het onderricht omtrent het Belgische koloniale verleden, om zo een link te  leggen tussen het heden en het verleden en de toekomst vorm te geven. Tijdens dit gesprek kunnen de twee artistieke creaties onderling vergeleken worden via een reflectie over de manier waarop Guy in zijn praktijk activisme aan kunst koppelt, niet alleen als kunstenaar maar ook als docent aan de Ecole de Recherche Graphique (ERG) in Brussel. De thema's gaan van de slavernij en het kolonialisme als oorsprong van het kapitalisme, over het moderne activisme voor een samenleving gebaseerd op rechtvaardigheid en dekolonisering, tot de eisen van de arbeidersbewegingen en de campagnes voor postkoloniale schadeloosstelling.

Zie ook: En quête des marges fluctuantes

Vanwege de SARS-CoV-2 crisis werden wij genoodzaakt dit project te annuleren

Guy Woueté woont en werkt sinds 2011 in Antwerpen. 

Hij werd in 1980 geboren in Douala, Kameroen, en studeerde beeldhouw- en schilderkunst in Douala. Later was hij ook resident aan de Rijksakademie in Amsterdam. Hij studeerde af aan de Universiteit van Parijs en aan de École de Recherche Graphique (Erg) in Brussel, waar hij ook lesgeeft.
Zijn werk omvat steevast maatschappijkritische elementen, en stelt grenzen en symbolen van overheersing in een tijdperk van globalisering in vraag. Het koloniale verleden van zijn land speelt een grote rol in zijn werk. Gebruik makend van de geschiedenis als bronmateriaal, wil Woueté traditionele houdingen doorbreken die discriminaties, paternalisme en vervreemding in al zijn vormen voeden. 
Ik wil een wereld ervaren met sociale rechtvaardigheid voor iedereen.

Door het vastleggen van de werkelijkheid creëert Woueté objecten, beelden en performatieve handelingen die deel uitmaken van een geheel van meervoudige betekenissen. Zijn werken volgen de Noord-Zuid-as van de wereld en verkennen de sporen van de (koloniale) geschiedenis in het heden. OP die manier weven ze een narratief rond sociale kwesties en esthetiek. Hij verzamelt momenten en overblijfselen van ervaringen die hij samenbrengt in collages, installaties, performances, video, fotografie, maar ook in sculpturen, schilderijen en kunstenaarsboeken.  
Komende en voorbije tentoonstellingen & projecten omvatten, onder andere: En quête des Marges Fluctuantes, sit-in-performance, KFDA Brussel, BE 2020; Colonial memory, trace and archive, lezing & workshop, Ho Chi Minh City University of Fine Arts, VN, 2019; Friends of S.M.A.K.'s Coming People award (nominee), S. M.A.K., Gent BE 2018; Wie is we, Beursschouwburg Brussel, BE en Welkom, De Brakke Grond, Amsterdam, NL 2020; The Bamako Encounters, Biennale of African Photography, ML en de 6de Lubumbashi Biënnale, DRC 2019; 20 jaar S.M.A.K. The Introduction(3), Gent, BE en Aujourd'hui, Nationaal Museum Yaoundé, CM 2019; The 5th Addis Foto Fest, ET en de 13e Biënnale van Dak'Art, Dakar, SN 2018; Taming Anonymity, ERforS HQ, Drogenbos, BE en To Be Defined, Spazzju Kreattiv, Valletta, MT 2018; Being Awake, Vtape in samenwerking met het 29e Images Festival, Toronto, CA 2016; Africa, Le grand Festin, MAM Mario Mauroner Contemporary Art Vienna, AT en EUtopia 28. Museumcultuur Strombeek, BE 2017; United Nations extended - The Vienna Dialog, freiraum quartier21 INTERNATIONAL MQ, Wenen, AT 2015; 10de Biënnale van Havana, La Habana, CU 2009.

Eric Cyuzuzo
Eric Cyuzuzo is een sociocultureel militant die platformen bedenkt, opzet en organiseert die de verhalen van de zwarten in de kijker zetten, en dit op het kruispunt van hun veelvoudige identiteiten. Hij werkt aan het tot stand brengen van synergieën tussen de verenigingen op het terrein en de grote culturele instellingen die zich niet baseren op mechanismen van recuperatie en exploitatie. Ook is hij medeoprichter en medebestuurder van verscheidene non-profitorganisaties die tot doel hebben de artistieke, culturele en burgerlijke expressie van uiteenlopende zwarte personen in Brussel en elders te bevorderen. 

Back to top