Liquid Violence

  23/05  | 12:00 - 19:00
  24/05  | 12:00 - 19:00
  25/05  | 12:00 - 19:00
  26/05  | 12:00 - 19:00
  27/05  | 12:00 - 19:00
  28/05  | 12:00 - 19:00
  29/05  | 12:00 - 19:00
  30/05  | 12:00 - 19:00
  31/05  | 12:00 - 19:00
  01/06  | 12:00 - 19:00

€ 6
± 45 min
EN > FR

Tickets zijn ook ter plaatse verkrijgbaar, tijdens de bezoekuren van de installatie

Sinds 2011 onderzoekt Forensic Oceanography de ruimtelijke situatie van de Middellandse Zee als grenszone, de politiek van het (niet) verlenen van bijstand op zee, en de gevolgen daarvan voor de levens van migranten. De installatie die in Brussel wordt voorgesteld, Liquid Violence, brengt drie recente gevallen samen die ruime aandacht kregen in de pers: een boot die op zee werd  achtergelaten tijdens de militaire interventie van de NAVO in 2011 in Libië, en twee reconstructies van de gevolgen van de beslissing van Italië en de EU om de zoek- en reddingsoperaties op zee terug te schroeven. Voor de drie gevallen verzamelde Forensic Oceanography een indrukwekkend bestand van beelden, data en klank. Met een pakkende, ongeziene precisie stelt het werk het recente narratief in vraag waarbij de reddingsoperaties van ngo’s worden gecriminaliseerd en de Libische acties om vertrekkende migranten te onderscheppen worden gesteund. Door te verwijzen naar de esthetiek van controlekamers, werpt de ruimte van Liquid Violence de vraag op wat er in de gaten moet worden gehouden, en nodigt je uit niet weg te kijken.

Zie ook: Talk: The Mediterranean Forum: Violence and Solidarity Across Land and Sea
23/05 – 18:00
EN, gratis 
Met: Charles Heller, Mamadou Bah, Nora El Qadim en Carine Thibaut

Forensic Oceanography is een project van Lorenzo Pezzani en Charles Heller en is deel van the Forensic Architecture agency (leiding door Eyal Weizman) bij Goldsmiths (University of London)
Presentatie: Kunstenfestivaldesarts, Nine One 

Forensic Oceanography, Liquid Traces – The Left-to-die Boat Case (2014, 17 min)
Ploeg: Charles Heller, Lorenzo Pezzani, Richard Limeburner, Samaneh Moafi, Rossana Padeletti
Geproduceerd in het kader van Forensic Architecture met de steun van House of World Cultures (HKW)
Boventitelen: Babel Subtitling  

Forensic Oceanography, Death by Rescue – The EU’s Lethal Policies of Non-assistance (14 min, 2016)
Ploeg: Charles Heller, Lorenzo Pezzani, Richard Limeburner, Sabine Llewellyn, Samaneh Moafi, Rossana Padeletti, Laure Vermeersch
Geproduceerd in de ESRC funded Precarious Trajectories onderzoek project
Boventitelen: Babel Subtitling

Forensic Oceanography en Forensic Architecture, The Crime of Rescue – The Iuventa Case (2018, 33 min)
Ploeg Forensic Oceanography: Charles Heller, Lorenzo Pezzani, Rossana Padaletti, Richard Limeburner
Ploeg  Forensic Architecture: Nathan Su, Christina Varvia, Eyal Weizman, Grace Quah
Geproduceerd met de steun van Borderline Europe, the WatchTheMed platform en Transmediale
Boventitelen: Babel Subtitling 

Forensic Oceanography and Forensic Architecture, The Crime of Rescue – The Iuventa Case (2018, 33 min)
Project team Forensic Oceanography: Charles Heller, Lorenzo Pezzani, Rossana Padeletti
Project team Forensic Architecture: Stefan Laxness, Stefanos Levidis, Grace Quah, Nathan Su, Samaneh Moafi, Christina Varvia, Eyal Weizman
Produced with the support of the WatchTheMed platform, the Swiss National Science Foundation, the Republic and Canton of Geneva
Surtitling: Babel Subtitling

Back to top

Liquid Violence

Een video-installatie van Forensic Oceanography, een project onder leiding van Charles Heller en Lorenzo Pezzani, gebaseerd in Goldsmiths (University of London). 2011–heden

Forensic Oceanography is een project dat binnen het agentschap Forensic Architecture werd opgestart door Charles Heller en Lorenzo Pezzani, in de nasleep van de Arabische opstanden van 2011. Het streeft een kritisch onderzoek na naar het gemilitariseerde grensregime dat wordt opgelegd door Europese staten langs de maritieme grens van de EU, en analyseert daarbij de politieke, ruimtelijke en esthetische omstandigheden die de wateren van de Middellandse Zee tot een dodelijke zone hebben gemaakt voor de illegaal verklaarde migranten die ze trachten over te steken.

De meer dan 30.000 migranten die de laatste 30 jaar gestorven zijn op of door de zee zijn de slachtoffers van wat Forensic Oceanography liquid violence noemt.

Door menselijke getuigenissen te combineren met sporen die in het digitale zenuwstelsel van de zee zijn nagelaten door radars, satellietbeelden en volgsystemen voor scheepsverkeer, heeft Forensic Oceanography bewakingsmiddelen « tegen de stroom in » gebruikt om zowel het geweld van het grenzenbeleid aan te klagen als het regime van (on)zichtbaarheid waarop het is gebaseerd.

Aangezien de zeeën zijn opgedeeld in een complexe rechtskundige ruimte die staten in staat stelt hun aanspraak op soevereiniteit uit te breiden via politieoperaties buiten de grenzen van hun territorium, maar ook zich te onttrekken aan verplichtingen, zoals het redden van schepen in nood, heeft Forensic Oceanography geprobeerd bepaalde incidenten op het spoor te komen binnen de wettelijke architectuur van de maritieme grens van de EU, en te bepalen wie ervoor verantwoordelijk is. De verslagen van Forensic Oceanography hebben gediend als basis voor verscheidene rechtszaken tegen Europese staten.

Hier worden twee videotweeluiken voorgesteld die deel uitmaken van onderzoeken door Forensic Oceanography betreffende verscheidene fases in het grenzenbeleid sinds 2011. Het eerste tweeluik is samengesteld uit Liquid Traces (2014), dat het traject in kaart brengt van een boot die op zee werd achtergelaten tijdens de militaire interventie van de NAVO in Libië in 2011, en Death by Rescue (2016), dat de dodelijke gevolgen reconstrueert van de beslissing van Italië en de EU om de zoek- en reddingsacties op zee terug te schroeven. Beide video’s illustreren een praktijk en een beleid waarbij migranten op zee worden achtergelaten om hen te ontmoedigen de oversteek te maken.

Het tweede tweeluik bestaat uit The Crime of Rescue (2018), dat een tegenonderzoek biedt voor de samenzweringsbeschuldigingen die gebruikt werden om het in beslag nemen van de ngo-reddingsboot luventa te rechtvaardigen, en Mare Clausum (2018), dat een confrontatie reconstrueert waarbij de Libische kustwacht trachtte migranten te onderscheppen terwijl de reddings-ngo Sea Watch hen trachtte te redden. Deze video’s, beide geproduceerd in samenwerking met Forensic Architecture, wijzen op de twee verstrengelde dimensies van de strategie die momenteel wordt gehanteerd door Italië en de EU om de centrale Middellandse-Zeeroute af te sluiten: solidariteit criminaliseren, en grenscontroles overlaten aan de in Tripoli gevestigde regering en milities.

Elk van deze werken streeft ernaar een bepaalde manier van grensgeweld te analyseren en aan de kaak te stellen, en schetst daarbij een politieke anatomie van de fluctuerende patronen van grenscontrole en het (niet) verlenen van bijstand op zee, en de dramatische gevolgen daarvan voor de levens van migranten. Deze brede trends worden hier samengevat in een tijdslijn. De grondige verslagen van Forensic Oceanography en de getuigenissen van de overlevenden van schipbreuken die als basis hebben gediend voor het onderzoek worden eveneens voorgesteld bij wijze van archiefmateriaal. Deze installatie, die aan de vooravond van de Europese verkiezingen wordt getoond, maakt het gewelddadige karakter van het Europese grenzenbeleid zichtbaar.

Back to top

Charles Heller is een onderzoeker en filmmaker wiens werk zich van oudsher richt op de politiek van de migratie. In 2015 promoveerde hij in Research Architecture aan Goldsmiths, University of London. Momenteel is hij postdoctoraal medewerker aan het Graduate Institute in Genève, waar hij onderzoek doet met steun van het Swiss National Fund (SNF).

Lorenzo Pezzani is architect en onderzoeker. In 2015 promoveerde hij aan Goldsmiths, University of London, waar hij momenteel docent is en de MA-studio Forensic Architecture leidt. Zijn werk gaat over de ruimtelijke politiek en visuele culturen van migratie, met een bijzondere focus op de geografie van de oceaan.

Sinds 2011 werken beide aan de oprichting van het Forensic Oceanography project, dat het gemilitariseerde grensregime en de migratiepolitiek in de Middellandse Zee kritisch onder de loep neemt. Hun gezamenlijke werk heeft geleid tot mensenrechtenrapporten, academische artikelen en video's die internationaal zijn tentoongesteld.

Back to top