Kopstukkendebat – Een complementair plan voor de Kanaalzone

    11/05  | 18:00 - 19:30

FR / NL
Gratis
In samenwerking met: Signal Kanal — burgerplatform van de Brusselse Kanaalzone

Inleiding door: Sofie Vermeulen
Gastsprekers: Aziza El Miamouni, José Menendez, Mohamed Ouachen, Karlien Tiebout
Moderator: Guy Gypens

Signal Kanal is een burgerplatform uit de Brusselse Kanaalzone en daarbuiten, dat in december 2018  werd opgericht naar aanleiding van de inval bij Globe Aroma. Het burgerplatform maakt zich zorgen over de gevolgen van het federaal Kanaalplan dat heel duidelijk de kaart van de repressie heeft getrokken, en wil op zoek naar alternatieven.

Ter gelegenheid van de aanwezigheid van het Kunstenfestivaldesarts in de Manchesterstraat, organiseert het platform een kopstukkendebat met prominente actoren van de kanaalzone. Zij worden gevraagd om elk vanuit hun eigen expertise (urbanisme, onderwijs, burgerparticipatie, …) te reageren op de 2 bestaande kanaalplannen (het gewestelijk kanaalplan van Chemetoff en het federaal kanaalplan van Jan Jambon). Welke problemen identificeren ze, en welke oplossingen wensen zij hier, elk vanuit hun eigen domein, voor aandragen?