In The Thick of It : Complaint, Emotions, Institutions

    21/05  | 19:00

EN

Voor iedereen die geïnteresseerd is in emotie-politiek en het mogelijke gebruik van de klacht 
Gratis toegang, reservatie vereist aan de kassa

#complaint #schools #academics #power relations #education institutions

Een klacht kan een uiting zijn van verdriet, van pijn of van ontevredenheid; iets dat aanleiding geeft tot protest of verontwaardiging, een lichamelijke kwaal of een formele beschuldiging. Sara Ahmed onderzoekt in deze lezing hoe het laatste begrip van een klacht als formele beschuldiging de andere, meer affectieve en belichaamde betekenissen oproept. Klachten kunnen worden geuit zonder dat er ook maar iets wordt gezegd; ze duiken vaak “in alle hevigheid” (in the thick of it) op, namelijk midden in een intense of moeilijke situatie. In een tijd van groeiende discussies in Brussel over macht, discriminatie en intimidatie in een academische context, put deze lezing van Ahmed uit interviews met medewerkers en studenten die klachten hebben ingediend (of overwogen hebben dit te doen) over machtsmisbruik binnen universiteiten. Klachten leren ons hoe “het persoonlijke institutioneel is”. Sara Ahmed is een wetenschapster die op het snijvlak van feministische theorie, lesbisch feminisme, queertheorie, kritische rassentheorie en postkolonialisme werkzaam is. In 2016 legde ze haar functie bij Goldsmiths neer uit protest tegen de vermeende seksuele intimidatie van studenten door het personeel.

Vanwege de SARS-CoV-2 crisis werden wij genoodzaakt dit project te annuleren

Presentatie: Kunstenfestivaldesarts-Charleroi danse
Moderator: Anissa Boujdaini

Back to top