En quête des marges fluctuantes

    08/05  | 13:00 - 21:00
    15/05  | 13:00 - 21:00
    20/05  | 13:00 - 21:00
    23/05  | 13:00 - 21:00
    28/05  | 13:00 - 21:00

Accès gratuit
8h
French, English → NL, FR, EN

Op vijf verschillende dagen van het festival dragen drie personen, onder wie de Kameroense beeldende kunstenaar Guy Woueté, verschillende spandoeken in de Brusselse openbare ruimte. Op de spandoeken staan gedachten en teksten die het midden houden tussen poëtische citaten en politieke eisen of slogans. Tijdens En quête des marges fluctuantes gaan de drie lichamen van de performers in de openbare ruimte, waar ze gedurende 8 uur per dag aan de slag gaan, een dialoog aan met de toeschouwers. Door de handeling van hun arbeid en de werkomstandigheden van hun actie roepen ze vragen op aan passanten. Wat betekent ‘werk’ vandaag? Wat stelt de wettelijke arbeidsduur voor in een samenleving waar de personen die het meest werken niet altijd een baan hebben? Via deze sit-in-performance weerlegt Guy Woueté het bekende motto: “meer werken om meer te verdienen”. Een visie die zowel rechtse als linkse regeringen delen, terwijl ze het debat over het gegarandeerd basisinkomen weigeren aan te gaan of de pensioenen van toekomstige generaties in gevaar brengen. Een stelling die nog meer ondergraven wordt door diezelfde politieke klasse die weigerachtig staat tegenover elke herstelbetaling en solidariteit ten voordele van de volkeren van het Zuiden die al veel te lang met hun bloed de ontwikkeling en de economische groei van het Westen betalen. 

Locaties
08.05 — Poelartplein
15.05 — Beursplein
20.05 — Europakruispunt
23.05 — Hertogin van Brabantplein
28.05 — Naamsepoort

Zie ook: Artist Talk

Vanwege de SARS-CoV-2 crisis werden wij genoodzaakt dit project te annuleren

Performers: Medina Tokalic, Guy Woueté, Isaac Essoua Essoua (Malam), Maxime Jean-Baptiste
Technische assistent: Maxime Jean-Baptiste
Grafiek design: Anne Le Breton, Melis Renard
Met dank aan: Helena Kritis and Marcel Berlanger

Coproductie: Kunstenfestivaldesarts

Back to top

Guy Woueté
Guy Woueté woont en werkt sinds 2011 in Antwerpen. Hij werd in 1980 geboren in Douala, Kameroen, en studeerde beeldhouw- en schilderkunst in Douala. Later was hij ook resident aan de Rijksakademie in Amsterdam. Hij studeerde af aan de Universiteit van Parijs en aan de École de Recherche Graphique (Erg) in Brussel, waar hij ook lesgeeft. 
Zijn werk omvat steevast maatschappijkritische elementen, en stelt grenzen en symbolen van overheersing in een tijdperk van globalisering in vraag. Het koloniale verleden van zijn land speelt een grote rol in zijn werk. Gebruik makend van de geschiedenis als bronmateriaal, wil Woueté traditionele houdingen doorbreken die discriminaties, paternalisme en vervreemding in al zijn vormen voeden. 
Ik wil een wereld ervaren met sociale rechtvaardigheid voor iedereen.

Door het vastleggen van de werkelijkheid creëert Woueté objecten, beelden en performatieve handelingen die deel uitmaken van een geheel van meervoudige betekenissen. Zijn werken volgen de Noord-Zuid-as van de wereld en verkennen de sporen van de (koloniale) geschiedenis in het heden. OP die manier weven ze een narratief rond sociale kwesties en esthetiek. Hij verzamelt momenten en overblijfselen van ervaringen die hij samenbrengt in collages, installaties, performances, video, fotografie, maar ook in sculpturen, schilderijen en kunstenaarsboeken.
Komende en voorbije tentoonstellingen & projecten omvatten, onder andere: En quête des Marges Fluctuantes, sit-in-performance, KFDA Brussel, BE 2020; Colonial memory, trace and archive, lezing & workshop, Ho Chi Minh City University of Fine Arts, VN, 2019; Friends of S.M.A.K.'s Coming People award (nominee), S. M.A.K., Gent BE 2018; Wie is we, Beursschouwburg Brussel, BE en Welkom, De Brakke Grond, Amsterdam, NL 2020; The Bamako Encounters, Biennale of African Photography, ML en de 6de Lubumbashi Biënnale, DRC 2019; 20 jaar S.M.A.K. The Introduction(3), Gent, BE en Aujourd'hui, Nationaal Museum Yaoundé, CM 2019; The 5th Addis Foto Fest, ET en de 13e Biënnale van Dak'Art, Dakar, SN 2018; Taming Anonymity, ERforS HQ, Drogenbos, BE en To Be Defined, Spazzju Kreattiv, Valletta, MT 2018; Being Awake, Vtape in samenwerking met het 29e Images Festival, Toronto, CA 2016; Africa, Le grand Festin, MAM Mario Mauroner Contemporary Art Vienna, AT en EUtopia 28. Museumcultuur Strombeek, BE 2017; United Nations extended - The Vienna Dialog, freiraum quartier21 INTERNATIONAL MQ, Wenen, AT 2015; 10de Biënnale van Havana, La Habana, CU 2009.

Back to top