Conversation without words

  10/05  | 19:30
  21/05  | 19:30
  22/05  | 19:30
  23/05  | 19:30
  28/05  | 19:30
  29/05  | 19:30
  30/05  | 19:30

€ 18 / € 15, dinner included
Duration determined by the participants (2–3h)
Language no problem

Hoe communiceren we wanneer we geen woorden meer gebruiken? Het kunstenaarscollectief Building Conversation, opgericht door de Nederlandse theatermaker Lotte van den Berg en kunstenaar Daan ’t Sas, ontwerpt en faciliteert gesprekken. In Conversation without words wandelen vijftien mensen samen naar een onbekende locatie, waar ze plaats nemen en onderling afspreken hoe lang hun gesprek zonder woorden zal duren. Hoewel bijna tachtig procent van onze communicatie non-verbaal is, biedt deze performatieve interactie een unieke gelegenheid om mensen te ontmoeten buiten het gangbare gebruik van de gesproken taal. Conversation without words is een gedeeld moment voorbij de woorden, dat mensen die elkaar niet kennen samenbrengt. Hoe we in staat zijn om zwijgend empathie te tonen, afspraken te maken, te botsen en tegengestelde standpunten in te nemen is verrassend. Conversation without words sluit af met een diner, een mooie gelegenheid voor een verderzetting van het gesprek, maar dit keer met woorden.

Conversation without words is deel van Building Conversation, een lopend project dat ontwikkeld en uitgevoerd werd door een groeiende groep van kunstenaars, activisten en filosofen. Huidige leden zijn: Peter Aers, Andreas Bachmair, Lotte van den Berg, Katja Dreyer, Angelika Fink, Floor van Leeuwen, Sodja Lotker, Dennis Molendijk, Jonathan Offereins, Zdravko Popovic, Daan ’t Sas, Ligia Soares, Iwona Soczewka, Marija Sujica en Justina Wielgus.

Back to top

Building Conversation is een collectief van kunstenaars dat gesprekken faciliteert. In hun (reizend) atelier maken ze geen schilderijen of standbeelden, maar organiseren ze gesprekken. Gefascineerd door de manier waarop we met elkaar spreken en zouden kunnen spreken ontwikkelen ze gespreksvormen waarin we onze lenigheid van denken en spreken kunnen beoefenen. Niet om te komen tot het perfecte gesprek, maar juist om het samen leven als voortdurende oefening aan te gaan. 

Een gesprek is een fragiel bouwwerk van menselijke interactie; een samengaan van woorden en stiltes, schuivende stoelen, wegkijkende ogen, uitgestoken handen, tikkende voeten, verheffende stemmen en ingehouden gedachten. Het is een choreografie, een jam-sessie. Building Conversation nodigt je uit om mee te bouwen en mee te maken; om onze interacties in gezamenlijkheid vorm en aandacht te geven. 

Building Conversation beleeft deze zomer haar 5 jarig jubileum en organiseerde in die tijd zo’n 400 gesprekken door heel Europa. Het collectief is in beweging, met een vaste kern en daar rond mensen die ieder op hun eigen manier betrokken zijn. In Servie, Portugal, Polen, Duitsland en Noorwegen werden de gespreksvormen inmiddels overgedragen aan lokale teams. In Amsterdam worden op dit moment nieuwe gespreksbegeleiders opgeleid. Gesprekken worden gevoerd op straat, in buurthuizen, vergaderzalen, leegstaande flats, gebedsruimtes, theaters en musea. Tijdens kunstenfestivals, conferenties, buurtavonden en toevallige bijeenkomsten. Tussen mensen die elkaar wel of juist niet kennen, met mensen die elkaar dagelijks tegenkomen of juist liever uit de weg gaan. Het is de ambitie van Building Conversation om het Internationaal Centre for Dialogical Artwork op te richten en ook in de toekomst ruimte te blijven creëren voor het gesprek als collectief (kunst)werk. 

Back to top