An Amazigh Cultural Centre

    17/05 - 20/05  | 16:00 - 20:00

Verschillende talen afhankelijk van activiteit
Open ruimte, Geen reservatie vereist
Meer informatie: instagram @asif_theriver

#amazigh culture #futurism #tamazigh #contemporary diaspora

De Imazighen zijn een aparte groep van verschillende volkeren die meestal afkomstig zijn uit de Maghreblanden en sommige noordelijke delen van West-Afrika en die al bestonden vóór de arabisering van Noord-Afrika. ASIF // THE RIVER is een pilootproject dat zich richt op de kunst en cultuur die is ontstaan uit de Amazigh diaspora – die op vandaag haar wortels heeft in verschillende landen, waaronder België – en hun connectie met de Maghreb. Tijdens de Free School neemt dit project de vorm aan van een tijdelijk hedendaags cultureel centrum waarin gesprekken, workshops, tentoonstellingen, handwerk, poëzie en ook visuele presentaties plaatsvinden. Het project heeft tot doel om de voorouderlijke banden aan te halen door het creëren van een ruimte waarin het bijzondere karakter van de Amazigh-cultuur uitgewisseld, gevierd en gearchiveerd kan worden. Bovendien is het ook een poging om haar betekenis binnen een collectieve ervaring te bewaren.

Concert: 20.05, 20:00
Zie ook: Radouan Mriziga, Tafukt

Vanwege de SARS-CoV-2 crisis werden wij genoodzaakt dit project te annuleren

Presentatie: Kunstenfestivaldesarts-Decoratelier
Curator: Hajar Ibnouthen

Back to top